ข่าวใหม่เกี่ยวกับการเมือง

ประชาชนบางส่วนในประเทศต้องการที่จะบันทึกการเดินทางเพราะตอนนี้ชาวต่างชาติได้รับตำแหน่งตำแหน่ง แต่พวกเขาลืมประเทศฟังประเทศที่อยู่เรือสำเภาจารชนมาช่างน่าหัวเราะ

Leave a Reply

Freedom Of Speech!