ประชาธิปไตยในไทยตอนนี้ เป็นสิ่งที่ไม่จริง

ประชาชนคนไทยในตอนนี้ไม่สามารถมีอิสระในการชุมนุมหรือแม้กระทั่งวิจารณ์รัฐบาล และถึงแม้จะวิจารณ์ได้ ภาครัฐ รัฐบาล ตรวจสอบกันเองไม่พบสิ่งทุจริตทั้งที่ มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีการทุจริต ฉันเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ 

Leave a Reply

Freedom Of Speech!